Szerzői jogok
A www.lovefashion.hu weboldalon található tartalom Batki Mónika szellemi tulajdona. Az oldal főszerkesztőjének, előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, fotómontázs, videó anyag) másolása, feldolgozása és értékesítése.
A lap tartalmának egyes részei - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezre menthető vagy kinyomtatható, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhaszná lására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A lovefashion.hu teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt (szöveg, fotó, fotómontázs, videó) kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvá nossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a főszerkesztő előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következmé nyeket von maga után. Az oldal tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A lapról átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást (www.lovefashion.hu) minden közlésnél feltünteti.

 

Szerzői jogok

 

A weboldalon található tartalom a lovefashion.hu szellemi tulajdona. Az oldal főszerkesztőjének, előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, fotómontázs, videó anyag) másolása, feldolgozása és értékesítése.

 

A lap tartalmának egyes részei - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezre menthető vagy kinyomtatható, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhaszná lására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A lovefashion.hu teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt (szöveg, fotó, fotómontázs, videó) kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvá nossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a főszerkesztő előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következmé nyeket von maga után. Az oldal tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A lapról átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

 

 

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást (www.lovefashion.hu) minden közlésnél feltünteti.